Watervriendelijke tuin

Niet alleen de herfst kan voor natte voeten zorgen, ook de zomermaanden zijn vaak een uitdaging voor de tuin. Lange droge periodes afgewisseld door hevige zomerse hoosbuien, zorgen dat de tuin vaak te droog of te nat is. Door de klimaatverandering worden de droge periodes langer en de hoosbuien heviger.
 

1- tegel eruit, plantje erin Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen: onder andere kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast te voorkomen en houdt je tuin op hete dagen koeler. Een groene tuin is ook beter voor vogels, vlinders, bijen en andere diersoorten.2- regenpijp afkoppelen van het riool Door de regenpijp af te koppelen kan het water via een mooie goot in de tuin infiltreren of opgeslagen worden in een vijver of in een infiltratievoorziening. Grenst je tuin aan een sloot? Dan kun je het water via een greppel naar deze sloot afvoeren en kan een deel onderweg langzaam infiltreren in de bodem.

3- regenton Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kun je het regenwater opvangen en opslaan in een regenton. Door het water op te slaan, kan je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven. Een regenton is zowel op een balkon als in een tuin toepasbaar en moet altijd van een overloop voorzien zijn, liefst een overloop die via een open goot de tuin in gaat.

4- open goot Een open goot kan het regenwater leiden naar een sloot, een vijver of een grindstrook waar het water opgeslagen kan worden. Open goten bieden kansen in de tuin voor bijvoorbeeld speelmogelijkheden voor kinderen. Ook kunnen ze de tuin erg verfraaien.

 
5- hoogteverschillen in de tuin Door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen, zorg je ervoor dat sommige delen altijd droog blijven en in andere delen, bij een heftige regenbui, water kan blijven staan. Het terras en andere delen van de tuin waar geen water mag blijven staan, kunnen iets hoger aangelegd worden. In de iets lager gelegen onverharde delen van de tuin kan het water na een heftige bui even blijven staan en geleidelijk wegzakken.

6- groene erfafscheiding In plaats van houten schuttingen kun je ook hagen en struiken planten als erfafscheiding. Groene erfafscheidingen, zoals hagen en struiken bieden schuilplaats en voedsel aan veel soorten vogels en insecten. Daarnaast helpen ze de tuin koel te houden en zijn ze goed voor de waterhuishouding van de stad. Natuurlijk kun je ook voor eetbare bessenstruiken kiezen waarvan je zelf kunt eten.

7- beplanting Kies vaste planten die bij je tuin passen. Houd rekening met licht, schaduw, vochtige en droge plaatsen. Kijk wat het bij de buren goed doet. Dan zal het waarschijnlijk ook in jouw tuin goed doen. Zo krijg je een tuin die weinig onderhoud vraagt.

8- regenwatervijvers Een vijver als regenwaterbuffer moet uitgevoerd worden met aflopende, beplante, groene oevers. De oevers blijven er dan ook met wisselende waterstanden mooi uitzien en zorgen door de vochtverschillen voor een grote diversiteit aan flora en fauna.9- groene daken Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze slaan regenwater op, houden het eronder liggende vertrek koel, zorgen voor meer soortenrijkdom in de stad, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar dan op hoogte. Groene daken worden vaak met Sedum aangelegd en zorgen daarmee voor nectar en beschutting. Je creëert hiermee een mooie nieuwe leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

10- grindstroken Grind en steenslag kan gebruikt worden voor opritten, voor een plek om de auto neer te zetten, voor tuinpaden en terrassen. Grind en steenslag hebben als voordeel dat het beter water doorlaat ten opzichte van andere verhardingstypes met klinkers, etc. Nadeel is dat het meer onderhoud vraagt. Het moet weleens aangevuld en aangeharkt worden.

11- waterdoorlatende verharding Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding in de vorm van op afstand gelegde tegels of grind gekozen worden. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen. Het weghalen van tegels en het vervangen door waterdoorlatende verharding biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven en vergroot daarmee de biodiversiteit. Je tuin blijft koeler als je minder verharding toepast.