Algemene voorwaarden GroenRijk GroenkaartVoor het gebruik van onze klantenkaart, de GroenRijk Groenkaart, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, het bezit en het gebruik van de GroenRijk klantenkaart, verder te noemen Groenkaart. De Groenkaart is onderdeel van de GroenRijk tuincentra. Meer informatie is te krijgen bij jouw tuincentrum. Door gebruik van de Groenkaart ga je akkoord met deze voorwaarden.

2. De Groenkaart is geldig in alle GroenRijk vestigingen , maar niet in de webwinkel.

3. Het saldo van de Groenkaart is zichtbaar op de kassabon en kan je inzien via http://www.groenrijk.nl/groenkaart. In geval van onduidelijkheid over het saldo en de totstandkoming hiervan is bepalend wat vermeld staat in de administratie van GroenRijk.

4. De Groenkaart kan uitsluitend gebruikt worden door klanten van 16 jaar en ouder.

5. Met een Groenkaart kun je punten sparen. Punten verzilveren voor korting kun je door de kaart online te activeren door het invullen van het formulier op http://www.groenrijk.nl/groenkaart. Als je niet beschikt over internet, kun je de kaart activeren door een activatiekaart die je bij de kassa ontvangt, volledig in te vullen en deze af te geven bij de klantenservice van jouw GroenRijk tuincentrum. Bij gebreke hiervan heeft GroenRijk het recht om de aanvraag of activatie van de Groenkaart niet te honoreren. Als houder van de Groenkaart, moet je GroenRijk inlichten over elke wijziging in de eerder door je verstrekte informatie.

6. Spaarpunten krijg je alleen bij de kassa van de tuincentra van GroenRijk. De punten krijg je gratis bij betalingen vanaf een euro en niet op wettelijk uitgesloten artikelen. De Groenkaart moet je voorafgaand aan de betaling tonen bij de kassa. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven. Wil je altijd je pas bij de hand hebben? Download dan de gratis app met jouw digitale klantenpas.

7. Spaarpunten worden berekend over het netto kassabedrag, dus na aftrek van eventuele kortingen en cadeaubonnen. Bij het retourneren van een aankoop zal GroenRijk de desbetreffende spaarpunten terugboeken.

8. Vanaf 250 gespaarde punten kun je de punten inwisselen voor korting (niet voor geld, cadeaubonnen etc.). Bij inwisselen van 250 punten ontvangt je € 2,50 korting. Heb je meer dan 250 punten gespaard dan kun je extra punten inwisselen voor korting. Ieder extra ingeleverd punt geeft recht op € 0,01 aan korting.

9. Gespaarde punten vervallen na drie jaar, gerekend vanaf de datum van uitgifte. De Groenkaart wordt inactief als deze drie jaar lang niet is gebruikt. Dan komen ook de spaarpunten te vervallen en worden gegevens, gekoppeld aan de Groenkaart, uit de bestanden verwijderd.

10. De ingevulde persoonsgegevens en aankopen met de Groenkaart slaat GroenRijk op in een klantenkaartdatabase van GroenRijk. Deze database is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. GroenRijk kan deze gegevens gebruiken voor eigen marketinganalyses en marketingdoeleinden en combineren met gegevens uit andere bestanden van GroenRijk.

11. Door middel van registratie ga je akkoord met gebruik door GroenRijk van de door jou ingevulde gegevens om je te informeren over aanbiedingen en andere commerciële activiteiten. Via een link in iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief kun je je afmelden. Met je verjaardag sturen we je graag een verrassing per mail.

12. GroenRijk behandelt je gegevens vertrouwelijk en verstrekt/verkoopt deze niet aan derden, behalve aan door GroenRijk ingeschakelde derden indien noodzakelijk om werkzaamheden ten behoeve van GroenRijk te verrichten, of wanneer GroenRijk ingevolge de wet/regelgeving daartoe is verplicht. Het privacy beleid kan soms veranderen als nieuwe ontwikkelingen of regelgeving daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind je op www.groenrijk.nl.

13. Je gegevens kun je altijd wijzigen of verwijderen via http://www.groenrijk.nl/groenkaart of bij jouw vestiging. Bij beëindiging vervallen alle gespaarde punten die op de pas staan.

14. GroenRijk besteedt veel zorg aan de Groenkaart, het spaarprogramma en het beheer van haar website, folder, nieuwsbrief, promotiematerialen en ander media en middelen. Toch kan het voorkomen dat verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten, kennelijke vergissingen in prijzen en andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen niet aan GroenRijk worden tegengeworpen noch enige verplichting van GroenRijk doen ontstaan.

15. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van de Groenkaart of het inwisselen van je punten dan kun je contact opnemen met je GroenRijk tuincentrum.

16. De Groenkaart geldt niet in combinatie met personeelskortingspassen. Buiten het spaarprogramma vallen gasflessen, werkzaamheden en materialen van de hoveniersafdeling, terrasoverkappingen, uitvoerende orders voor o.a. Fleurop en Topbloemen, horeca, bezorgkosten en artikelen die wettelijk zijn uitgesloten van deelname aan spaarsystemen zoals: cadeaubonnen, boeken, loten, waardebonnen, toegangskaarten en slijterij artikelen.

17. GroenRijk mag het Groenkaart programma en deze voorwaarden wijzigen of beëindigen. GroenRijk zal de klantenkaarthouders hiervan altijd tijdig op de hoogte stellen en wijzigingen of beëindiging in de winkels en op de website kenbaar maken. Als je na de wijzigingsdatum gebruik blijft maken van de Groenkaart word je geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

18. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Groenkaart. GroenRijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door verlies of diefstal van de Groenkaart, ook niet door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Groenkaart. In geval van verlies en/of beschadiging van je Groenkaart, kun je gratis een nieuwe Groenkaart aanvragen bij het GroenRijk tuincentrum van uitgifte. Na controle van je gegevens bestaat de mogelijkheid om de opgebouwde spaarpunten over te zetten naar de nieuwe klantenkaart, zodat deze niet verloren gaan. Dit is alleen mogelijk bij geregistreerde passen.

19. Bij (vermoeden van) fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag hoeft GroenRijk de voordelen die aan het gebruik van de kaart verbonden zijn niet te verstrekken en mag ze de klantenkaart laten vervallen en het tegoed aan spaarpunten laten vervallen.

20. Als een bepalíng uit deze voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

21. Op de Groenkaart en deze voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing en alleen de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen.

22. Ben je in het tuincentrum je pas vergeten? Geef dit dan aan onze kassamedewerker, zodat hij of zij een speciale bon kan uitdraaien met een ‘pas vergeten’-code. Log in op je klantenkaartprofiel op groenrijk.nl/groenkaart en ga naar het tabje "kaart vergeten". Daar kan je de code gebruiken en worden de punten alsnog bijgeschreven. Let op: het kan enkele minuten duren voordat de punten daadwerkelijk zichtbaar zijn. Ververs de pagina zonodig. De pas vergeten-code is 30 dagen na aankoop geldig, daarna vervalt het recht op punten. Wil je altijd je pas bij de hand hebben? Download dan gratis GroenRijk app met jouw digitale Groenkaart.