Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verkregen via de website en/of email van GroenRijk zullen worden opgeslagen voorzover deze benodigd zijn ten behoeve van informatievoorziening door GroenRijk. Deze persoonsgegevens zullen één jaar na registratie worden vernietigd. Met expliciete toestemming van de deelnemer(s) zal GroenRijk het verstrekken van informatie voortzetten. GroenRijk zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.


Digitale nieuwsbrieven
Er zijn verschillende manieren om je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief van GroenRijk:

  • Via deze website, www.groenrijk.nl.
  • Via de website van jouw lokale GroenRijk tuincentrum.
  • Middels acties in het tuincentrum, op deze website of via actiesites van GroenRijk.


Indien u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief dan wordt u altijd gekoppeld aan het door u opgegeven GroenRijk tuincentrum. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de digitale nieuwsbrief door aan de onderzijde van de nieuwsbrief op “afmelden” te klikken. Wij sturen je maximaal 52 digitale nieuwsbrieven per jaar toe met daarin onder andere: digitale folders, aanbiedingen, uitnodigingen voor activiteiten van uw GroenRijk tuincentrum of informatie berichten. GroenRijk verzend de digitale nieuwsbrieven in nauw overleg met uw eigen lokale GroenRijk tuincentrum, waardoor het aantal nieuwsbrieven per vestiging kan afwijken met als maximale aantal nieuwsbrieven 52 per jaar.


De formele verzender van de digitale nieuwsbrief is uw lokale GroenRijk vestiging en de contactgegevens van de verzender staan in iedere nieuwsbrief duidelijk vermeld. Mocht u vragen of klachten hebben n.a.v. het ontvangen van een digitale nieuwsbrief dan verzoeken wij je vriendelijk om een e-mail te sturen via https://www.groenrijk.nl/contact-met-groenrijk. GroenRijk handelt geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving en is tegen het verzenden van ongewenste e-mail (SPAM). Wij nemen uw vraag of klacht zeer serieus en zullen deze waar mogelijk persoonlijk beantwoorden.

Algemene voorwaarden GroenRijk Groenkaart